A regulatory archipelago controls hox genes transcription in digits

T. Montavon, N. Soshnikova, B. Mascrez, E. Joye, L. Thevenet, E. Splinter, W. de Laat, F. Spitz, D. Duboule

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A regulatory archipelago controls hox genes transcription in digits'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds