A review of literature on evaluating the scientific, social and political impact of social sciences and humanities research

Emanuela Reale, Dragana Avramov, Kubra Canhial, Claire Donovan, Ramon Flecha, Poul Holm, Charles Larkin, Benedetto Lepori, Judith Mosoni-Fried, Esther Oliver, Emilia Primeri, Lidia Puigvert, Andrea Scharnhorst, Andràs Schubert, Marta Soler, Sàndor Soòs, Teresa Sordé, Charles Travis, René Van Horik

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

147 Citaten (Scopus)
125 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A review of literature on evaluating the scientific, social and political impact of social sciences and humanities research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences