A review of Paranannopidae (Copepoda : Harpacticoida) with claviform aesthetascs on oral appendages

J.M. Gee, R. Huys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1135-1169
  TijdschriftJournal of Natural History
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit