A review of the ecological effects of radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF)

S. Cucurachi, W. L. M. Tamis, M. G. Vijver, Wjgm Peijnenburg, J. F. B. Bolte, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A review of the ecological effects of radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences