A review of the feedbacks between bivalve grazing and ecosystem processes

T.C. Prins, A.C. Smaal, R.F. Dame

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A review of the feedbacks between bivalve grazing and ecosystem processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology