A review of Tokio Andrade, The gunpowder Age

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)632-634
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Economic History
Volume77
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - mrt 2017

Citeer dit