A revised secondary structure model for the internal transcribed spacer 2 of the green algae Scenedesmus and Desmodesmus and its implication for the phylogen of these algae

E.J. Van Hannen, P. Fink, M. Lürling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A revised secondary structure model for the internal transcribed spacer 2 of the green algae Scenedesmus and Desmodesmus and its implication for the phylogen of these algae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences