A Revised Species Concept for Opportunistic Mucor Species Reveals Species-Specific Antifungal Susceptibility Profiles

Lysett Wagner, Sybren de Hoog, Ana Alastruey-Izquierdo, Kerstin Voigt, Oliver Kurzai, Grit Walther

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
Volume63
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2019

Citeer dit