A revision of Cylinula and two new species of Cylindropsyllus (Copepoda, Harpacticoida, Cylindropsyllidae)

R. Huys, K.A. Willems

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)347-362
  TijdschriftZoologica Scripta
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit