A revision of Danielssenia perezi Monard, D. paraperezi Soyer, D. eastwardae Coull (Harpacticoida: Paranannopidae) and their transfer to a a new genus

R. Huys, J.M. Gee

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)31-56
  TijdschriftZoological Journal of the Linnean Society
  Volume104
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit