A revision of Thompsonulidae Lang, 1944 (Copepoda: Harpacticoida)

R. Huys, J.M. Gee

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-49
  TijdschriftZoological Journal of the Linnean Society
  Volume99
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit