A robust network of double-strand break repair pathways governs genome integrity during C. elegans development.

D.B. Pontier, M. Tijsterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A robust network of double-strand break repair pathways governs genome integrity during C. elegans development.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds