A role of oligodendrocytes in information processing

Sharlen Moore, Martin Meschkat, Torben Ruhwedel, Andrea Trevisiol, Iva D Tzvetanova, Arne Battefeld, Kathrin Kusch, Maarten H P Kole, Nicola Strenzke, Wiebke Möbius, Livia de Hoz, Klaus-Armin Nave

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

172 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A role of oligodendrocytes in information processing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds