A scheme for the conservation of the otter Lutra lutra and its habitat in The Netherlands.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)42-44
TijdschriftLutra
Volume27
StatusGepubliceerd - 1984
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit