A seasonal study of growth characteristics and the levels of carbohydrates and proteins in Elodea nuttallii, Polygonum amphibium and Phragmites australis

E.P.H. Best, J.H.A. Dassen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)353-372
  TijdschriftAquatic Botany
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit