A second class of Gerstmann-Straussler-Scheinker disease linked to the G131V mutation in the prion protein gene in a Dutch patient.

C. Jansen, P. Parchi, S. Capellari, R. Stramiello, E.G. Dopper, J.C. Van Swieten, W. Kamphorst, A.J. Rozemuller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)698-702
TijdschriftJournal of Neuropathology and Experimental Neurology
Volume70
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit