A selection and targeting framework of cortical locations for line-scanning fMRI

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A selection and targeting framework of cortical locations for line-scanning fMRI'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences