A senescence-delaying pre-culture medium for transcriptomics of Podospora anserina

Tiziano Benocci, Ronald P. de Vries, Paul Daly

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)33-36
TijdschriftJournal of Microbiological Methods
Volume146
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt 2018

Citeer dit