A sensitive, rapid determination of inorganic phosphate in presence of labile phosphate esters

H.L. Golterman, I.M. Würtz

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)295-297
  TijdschriftAnalytica Chimica Acta
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1961

  Citeer dit