A serious canker disease of Eucalyptus in South Africa caused by a new species of Coniothyrium

T.A. Coutinho, M.J. Wingfield, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    59 Citaten (Scopus)
    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1996

    Citeer dit