A sex difference in the human brain and its relation to transsexuality

J.N. Zhou, M.A. Hofman, L.J.G. Gooren, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5551 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)68-70
TijdschriftNature
Volume378
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit