A sex difference in the hypothalamic uncinate nucleus: relationship to gender identity

Alicia Garcia-Falgueras, Dick F Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A sex difference in the hypothalamic uncinate nucleus: relationship to gender identity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences