A shift in the balance of vascular endothelial growth factor and connective tissue growth factor by bevacizumab causes the angiofibrotic switch in proliferative diabetic retinopathy.

R.J. Van Geest, S.Y. Lesnik-Oberstein, H.S. Tan, M. Mura, R. Goldschmeding, C.J. Van Noorden, I. Klaassen, R.O. Schlingemann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)587-590
TijdschriftBritish Journal of Ophthalmology
Volume96
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit