A silent gradient axis for soundless spatial encoding to enable fast and quiet brain imaging

Edwin Versteeg, Dennis W J Klomp, Jeroen C W Siero

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

43 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A silent gradient axis for soundless spatial encoding to enable fast and quiet brain imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences