A simple GMM estimator for the semi-parametric mixed proportional hazard model

G.E. Bijwaard, G. Ridder, T. Woutersen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

208 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A simple GMM estimator for the semi-parametric mixed proportional hazard model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Mathematics

Engineering & Materials Science