A simple method for quantitative calcium imaging in unperturbed developing neurons.

L. ALbantakis, C. Lohmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)206-212
TijdschriftJournal of Neuroscience Methods
Volume184
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit