A simple method for separating micro-, meio - and macrofauna, and plant litter fractions

L. De Wolf, G.J.C. Buth

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)175-177
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume15
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit