A simple method of marking plant modules in ecological-studies

C.W.P.M. Blom, J. Van Heeswijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)395-402
  TijdschriftActa Oecologica - Oecologia Plantarum
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit