A Simple Pore-Water Sampler for Coarse, Sandy Sediments of Low Porosity

P.M. Saager, J.P.R.A. Sweerts, H.J. Ellermeijer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)747-751
  TijdschriftLimnology and Oceanography
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit