A simple remedy against artifactual double bands in denaturing gradient gel electrophoresis

I. Janse, J.M. Bok, G. Zwart

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Denaturant gradient gel electrophoresis (DGGE) is a widely used method for mutation analysis and for studies of microbial diversity. Particular combinations of target gene fragments and primers may give rise to erroneous DGGE profiles. We report on a very straightforward means to eliminate the artifactual ‘double bands’ that can be encountered in several applications. [KEYWORDS: DGGE ; Double bands ; Artifacts]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)279-281
  TijdschriftJournal of Microbiological Methods
  Volume57
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2004

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A simple remedy against artifactual double bands in denaturing gradient gel electrophoresis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit