A simple remedy against artifactual double bands in denaturing gradient gel electrophoresis

I. Janse, J.M. Bok, G. Zwart

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    3 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A simple remedy against artifactual double bands in denaturing gradient gel electrophoresis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences