A simple silver-gold intensification procedure for double DAB labeling studies in electron microscopy

R. Teclemariam-Mesbah, J. Wortel, H.J. Romijn, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

242 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)619-621
TijdschriftThe journal of histochemistry and cytochemistry
Volume45
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit