A simple stochastic model with environmental transmission explains multi-year periodicity in outbreaks of avian flu

R.H. Wang, Z. Jin, Q.X. Liu, J. Van de Koppel, D. Alonso

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    265 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A simple stochastic model with environmental transmission explains multi-year periodicity in outbreaks of avian flu'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences