A simple subsampling device for macroplanktonic organisms

R.H. Bogaards, C.H. Borghouts-Biersteker, W.J. Wolff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)427-429
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit