A simple technique for estimating a constant daily survival rate for reproductive attempts

D.L. Thomson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1071-1074
  TijdschriftAnimal Behaviour
  Volume59
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit