A simple trapping method to estimate abundances of blood-sucking flying insects in avian nests

G. Tomás, S. Merino, J. Martínez-de la Puente, J. Moreno, J. Morales, E. Lobato

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  [KEYWORDS: birds; biting midges; blackflies; blood parasite-insect vector-vertebrate host relationships; Ceratopogonidae; Culicoides; distance to water sources; insecticide treatment; sampling methods; Simuliidae]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)723-729
  TijdschriftAnimal Behaviour
  Volume75
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A simple trapping method to estimate abundances of blood-sucking flying insects in avian nests'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit