A simple trapping method to estimate abundances of blood-sucking flying insects in avian nests

G. Tomás, S. Merino, J. Martínez-de la Puente, J. Moreno, J. Morales, E. Lobato

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A simple trapping method to estimate abundances of blood-sucking flying insects in avian nests'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences