A simulation model of production, seasonal changes in biomass and distribution of eelgrass (Zostera marina) in Lake Grevelingen

J.H.G. Verhagen, P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  345 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)187-195
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit