A smaller amygdala is associated with anxiety in Parkinson's disease: a combined FreeSurfer-VBM study

Chris Vriend, Premika Sw Boedhoe, Sonja Rutten, Henk W Berendse, Ysbrand D van der Werf, Odile A van den Heuvel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A smaller amygdala is associated with anxiety in Parkinson's disease: a combined FreeSurfer-VBM study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences