A SNX3-dependent retromer pathway mediates retrograde transport of the Wnt sorting receptor Wntless and is required for Wnt secretion

M. Harterink, F. Port, M.J. Lorenowicz, I.J. McGough, M. Silhankova, M.C. Betist, J.R. van Weering, R.G. van Heesbeen, T.C. Middelkoop, K. Basler, P.J. Cullen, H.C. Korswagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A SNX3-dependent retromer pathway mediates retrograde transport of the Wnt sorting receptor Wntless and is required for Wnt secretion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences