A sociolinguistic analysis of Basa Walikan Malang

Nurenzia Yannuar

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
Begeleider(s)/adviseur
  • Hoogervorst, T., Co-promotor
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit