A species concept for bacteria based on adaptive divergence

M. Vos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A species concept for bacteria based on adaptive divergence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences