A specific and sensitive bioassay for arginine-vasocotin: description, validation and some applications in lower and higher vertebrates

F.C. Holder, M.D. Schroeder, M. Pollatz, J.M. Guerné, B. Vivien-Roels, P. Pévet, R.M. Buijs, J. Dogterom, A. Meiniel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

442 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)483-491
TijdschriftGeneral and Comparative Endocrinology
Volume47
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit