A star is born: new insights into the mechanism of astrogenesis

Regina Kanski, Miriam E van Strien, P. van Tijn, Elly M Hol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

69 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A star is born: new insights into the mechanism of astrogenesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences