A stress assembly that confers cell viability by preserving ERES components during amino-acid starvation

Margarita Zacharogianni, Angelica Aguilera Gomez, Tineke Veenendaal, Jan Smout, Catherine Rabouille

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A stress assembly that confers cell viability by preserving ERES components during amino-acid starvation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds