A study of factors regulating the succession of cyanobacteria in Lake Tjeukemeer, The Netherlands

J.R. Moed, H. Hoogveld, H. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1894-1897
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume23
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit