A study of mixed continuous cultures of sulfate-reducing and methane-producing bacteria

T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  60 Citaten (Scopus)
  7 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)60-72
  TijdschriftMicrobial Ecology
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit