A study of phosphate limitation in Lake Maarsseveen: phosphate uptake kinetics versus bioassays.

E. Van Donk, L.R. Mur, J. Ringelberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)201-209
TijdschriftHydrobiologia
Volume188/189
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit