A study of the 2013 Western European issue of aflatoxin contamination of maize from the Balkan area

T. C. de Rijk, H. P. van Egmond, H. J. van der Fels-Klerx, R. Herbes, M. de Nijs, R. A. Samson, A. B. Slate, M. van der Spiegel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  32 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)641-651
  TijdschriftWorld Mycotoxin Journal
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2015

  Citeer dit