A study of the possible interactions between fulvic acids, amino acids and carbohydrates from Tjeukemeer, based on gel filtration at pH 7.0.

H. De Haan, T. De Boer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1035-1040
  TijdschriftWater Research
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit